Instagram

Få svar på dine spørgsmål om stx på VG

Chatten er åben mandag til torsdag kl. 19-21

Nogle beskriver VG som et springbræt ud i den virkelige verden, andre kalder det et helt særligt fællesskab. Fælles er, at VG er rammen for en udvikling og et engagement, der viser sig i høj elevtrivsel såvel som i et seriøst undervisningsmiljø - og det har vi faktisk papir på!

Vestfyns Gymnasium er et alment gymnasium med en uformel omgangstone og en tæt kontakt både eleverne imellem og mellem lærere og elever. VG er et sted, hvor næsten alle kender alle. Nærhed er en af skolens vigtigste værdier.

På VG er vi i øjenhøjde!