velkommen til vestfyns gymnasium

Nogle beskriver VG som et springbræt ud i den virkelige verden, andre kalder det et helt særligt fællesskab.
Fælles er, at VG er rammen for en udvikling og et engagement, der viser sig i høj elevtrivsel såvel som i et seriøst undervisningsmiljø - og det har vi faktisk papir på!


Med en uformel omgangstone og en tæt kontakt både eleverne imellem og mellem lærere og elever er VG et sted, hvor næsten alle kender alle. Nærhed er en af skolens vigtigste værdier.

På VG er vi i øjenhøjde!

 
Instagram