InstagramATU er et tilbud til gymnasieelever, der har et stort overskud såvel fagligt som generelt, og som savner udfordring i den daglige undervisning

Forløbet består af seminarer, foredrag, workshops, summer camps, mentorordning, sommeruniversitet, forskerspireprojekt o.m.a.

 

Akademiet giver eleverne et tilbud, der niveaumæssigt ligger udover den daglige undervisning, og aktiviteterne er tidsmæssigt placeret, så de i det store og hele ikke overlapper den almindelige skolegang.

 

Deltagelse i ATU kræver, at du er engageret og vil yde en indsats. Der er tale om et to-årigt forløb, hvor man fra starten skal vise at man er villig til at yde en ekstra indsats fra midten af 1.g til midten af 3.g

Til gengæld får man såvel generel viden og studiekompetence som faglig udfordring baseret på egne interesser. Og endelig er der det sociale aspekt, idet man vil møde dygtige og engagerede elever fra de andre fynske og syddanske gymnasier.

 
Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge her (link)

 

Om ATU siger Vestfyns Gymnasiums elever:

Thomas 3.x, ATU 16/17:

 

 

ATU giver os deltagende elever en lang række muligheder - såvel kortsigtede som langsigtede - såvel faglige som sociale. I det store perspektiv bygger ATU bro til universitetet, da man via ATU får en unik mulighed for at komme i kontakt med universitetsverdenen. ATU skaber desuden et netværk bestående af fagligt begavede unge. Et netværk som man kan trække på i fremtiden og/eller bruge her og nu i gymnasietiden.

ATU er ikke blot en investering i fremtiden. Dét, som man lærer på ATU, kan også bruges i det daglige! Foredragsholderne, som styrer slagets gang på de forskellige seminarer, taler ganske vist på et højt abstraktionsniveau, men de giver også konkrete kompetencer og tricks, der er med til at opkvalificere ens faglige arbejde i gymnasiet. Det drejer sig f.eks. om akademiske kildehenvisningsprogrammer til brug i Studieretningsprojektet samt fremstilling og udarbejdelse af tabeller, der bliver så fabelagtige, at ens fysiklærer ikke tror sine egne øjne.