Elevrådet

Den bedste måde at forklare elevrådet på er at tegne et menneske.

Hovedet: Formanden og næstformanden som får elevrådets daglige kontakter til at hænge sammen.

Kroppen: Klasserepræsentanterne som er valgt i klasserne og repræsenterer den enkelte klasses holdning.
Hovedet og kroppen er dermed elevrådet, som mødes ca. hver anden uge. Udover skolearbejdet er der også god mulighed for at få nye bekendtskaber fra alle årgange i elevrådet. I elevrådet lægger vi ikke kun vægt på at vi får drøftet ting, men også det sociale.

Venstre ben: Dette er nok det vigtigste led, da elevrådet netop arbejder for at varetage elevernes interesser. Eleverne kan til deres klasserepræsentant ønske ting der bliver taget op i elevrådet.

Højre ben: På VG er der mange forskellige udvalg, som hver varetager deres område. Dette er fx festudvalg, fællesudvalg og kunstudvalg. Her sidder der lærere, elever og personale. Der skal mindst sidde en repræsentant fra elevrådet i hvert udvalg. Hermed har elevrådet kontakt til, og indflydelse på hvad der sker rundt omkring på skolen.

Højre arm: Lærerne holder løbende Pædagogisk Rådsmøder hvor formandskabet deltager og dermed kan lærerne tage beslutninger efter elevernes interesser.

Venstre arm: Elevrådet kan ændre meget på skolen, men de store ting sker på Christiansborg. Af denne grund er det en god idé at samarbejde gymnasierne imellem så elevrådene står stærkere. VGs elevråd er medlem af DGS som er en sammenslutning af elevrådene i stort set hele Danmark.

OBS! Elevrådsformand skoleåret 2016/2017 er Peter Ingersholm Jensen, 3.y.

Elevrådet består af:
 

2x Astrid Klit Selch      Jensen

2b Camilla Rysholt      Nielsen

2c Caroline      Schjødt-Pedersen

3v Cecilie Fro  Dissing

3z Christoffer Rokkedal          Jensen

1c Emil Bay Strier       Mikkelsen

3c Emilie         Ouvry

1y Emma Cecilie         Hansen

1b Frederik      Vejsgaard

2a Freja Sofie Schultz Thynebjerg

1v Jacob          Anderson

3x Julie            Wilhøft

3a Katrine Præstekjær            Urban

2z Laura Lomholt        Leth

1z Marc Bo Dalhoff     Hansen

1a Mathias Lindegård Danielsen

3y Peter Ingersholm   Jensen

1x Simon Hjortshøj     Tempelaars

3b Simone Holmegaard          Aaquist

2y Tommy Clark          Andersen

 

 

Instagram