Instagram

Studierejser på VG

Til 1.g’erne og deres forældre.


Alment:

Studierejsen er omlagt undervisning og skal ifølge gymnasiebekendtgørelsen indgå i de deltagende fags undervisningsbeskrivelser til studentereksamen. Der skal normalt være 2 lærere med pr. klasse, og studieturen tæller med 10 lektioner i hvert fag.
Studierejseugen på VG ligger i ugen før påske.
Studierejsen er ikke obligatorisk i gymnasiet, men 2.g -klasserne på VG får mulighed for at vælge, om de vil bruge en uges undervisning udenfor VG på en studierejse - typisk i udlandet. Da studierejsen er undervisning, er det principielt et krav, at hele klassen deltager; dog kan enkelte med særlig begrundelse blive hjemme, hvis de deltagende faglærere accepterer det, da disse så skal sørge for materiale, så et tilsvarende pensum kan læres herhjemme. Dette forhold skal være afklaret, inden klassen bestiller sin grupperejse, da antallet af grupperejsedeltagere er afgørende for prisen.
En studierejse betales helt og holdent af eleverne selv. Skolen betaler for lærerne.


Procedure:

På VG har vi gennem flere år søgt at holde fast i dette undervisningsaspekt og samtidig modvirke "rejsebureau"- tendenser. Første led er en generel information til 1.g’erne april måned af teamlederen. Denne seddel om studierejserne udleveres samtidigt og bedes forevist forældrene.
Det er faglærerne, der forelægger max 2 studierejseforslag til klassen. Forslagene skal indeholde en skitse til det faglige indhold på netop dette rejsemål og en rimelig præcis rejsepris, der omfatter alle obligatoriske programpunkter. På VG har vi et prisniveau på max 4000 kr. for denne del.
Teamlederen foretager en uformel sondering, hvor klassen kan give max 3 studietursønsker til kende; men det skal slås fast, at det kun er ønsker og ikke en beslutning, som klassen kan afgive på dette tidspunkt. (Nogle lærere vil rejse, andre vil ikke, nogle lærere har flere 2.g klasser, og nogle rejsemål er helt uden faglig interesse for lærerne, så der kan være langt fra ønsker til realitetsforslag).
Klassens faglærere bistår eleverne med gode faglige ideer til mulige rejsemål. Der skal være 2 lærere, der vil og kan foreslå en studierejse med et evt. ønskemål, før det kan komme til nogen form for beslutning. Studieturen kan indgå som en del af 2.g’s AT-forløb.

Resultatet af klassesonderingen viderebringes til klassens lærere, og der søges tilvejebragt 2 forslag til studierejse for de respektive klasser. Disse forslag forelægges af faglærerne for klasserne. De skriftlige forslag udleveres til klassen (i et passende antal) til videre overvejelse. Herefter tager klasserne stilling til, hvilket forslag de helst vil have som studierejse - eller om de overhovedet vil på studierejse. Beslutningen foretages i maj måned efter aftale med CI, så klasserne kan færdigbestille rejserne hos rejsebureauet inden eksamensperioden for alvor går i gang.

Eleverne skal skriftligt have oplysning om rejsens samlede pris - incl udgifter til diverse programpunkter og et overslag for udgifter til mad og transport. Hver deltager skal tegne den obligatoris