Maseni

 

 

 

Lærerne i projektet skriver:

 

Vestfyns Gymnasium er over en 2-årig periode en del af et Erasmus projekt: Maseni Projektet (”Managing All Schools´ Environmental Impact”) støttet af EU. Vi arbejder i projektet sammen med 3 partnerskoler fra Tyskland, Estland og Spanien.

 

Maseni projektet handler om at få mere viden om bæredygtighed, at få praksis erfaringer med bæredygtighed og om at undersøge, hvordan man højner bevidstheden om bæredygtighed hos lærer og elever i skole dagligdagen og på vores uddannelsesinstitutioner. I projektet er temaer som vand, kompost, plastic, elektricitet og papir nogle af de temaer, vi har fokus på i samarbejde med vores partnerskoler.  

 

 

 

Emma, elev i projektet skriver:

 

I 2017 fik jeg, sammen med 25 andre unge mennesker fra Vestfyns Gymnasium, mulighed for at deltage i det EU-støttede MASENI-projekt. Masenis fokuspunkt er miljømæssige problemstillinger og projektet søger at skabe bevidsthed om disse blandt unge.
Samtidig skaber Maseni en forbindelse mellem engagerede elever fra europæiske lande og minder os om, at mikroplastik, affaldssortering og vandforurening er en fælles opgave, og at første skridt mod at løfte den er at forstå udfordringerne på tværs af landegrænser.

Jeg rejste til Granada, Spanien, i maj 2017 og blev indkvarteret hos en værtsfamilie. Det kulturelle aspekt optog mig meget, og sprogligt fik jeg mere ud af rejsen end jeg nogensinde havde forventet.
Projektet har i høj grad gjort mig bevidst om, hvordan jeg selv påvirker miljøet negativt og lært mig hvordan jeg kan påvirke det positivt. Det vil jeg tage med mig.
Jeg er ambassadør for Maseni. For miljøet. Jeg tror på, at det, der er vigtigst er at informere om de problemer, vi står overfor, og oplyse om, hvor let det er at gøre en forskel.

 

 

 

Rikke, Mathias og Simon, elever i projektet skriver:

 

I uge 45 var Maseni gruppen med Jens og Christopher på udveksling i Hameln i Tyskland. Ugen bød på et spændene forløb med temaet elektricitet. Elever fra Danmark, Tyskland, Estland og Spanien mødtes på Albert-Einstein-Gymnasium i Hameln, for at hjælpes ad med at finde måder, hvorpå forbruget af elektricitet kan formindskes i hverdagen til gavn for jordens klima og kommende generationer. Mandag aften gik med indkvartering hos de tyske elever og tirsdag blev brugt på case arbejde med en efterfølgende ryste-sammen aften i det lokale bowlingcenter. Om onsdagen gik turen til Ohrberg Solar Institute, hvor Maseni gruppen fik en præsentation af stedet og yderligere indsigt i solcellers opbygning og funktion. Derefter blev eleverne delt op i 2 grupper, hvoraf den ene gruppe fik en rundvisning, mens den anden gruppe byggede små solenergidrevne propeller. Torsdag tog gruppen toget til Wolfsburg, hvor VW-”Autostadt” og Volkswagens fabrik er lokaliseret. I en højteknologisk udstilling om grøn energi kunne man spille mod hinanden om at forbedre klimaet. En stor oplevelse i Wolfsburg var desuden at se den kæmpestore fabrik, hvor VW bliver lavet. Dagen efter startede med en undervisningstime i følgeskab med vores ”hosts” på gymnasiet og derefter bustur med en rundvisning på et biogasanlæg. Det har alt i alt været en meget lærerig tur, og den danske Maseni gruppe har hygget sig meget med alle de andre nationers elever.


Sofie og Signe, elever i projektet skriver:


I uge 10 var MASENI gruppen med Tim og Kasper på udveksling i Pärnu i Estland. I ugen var der fokus på temaet papir. Elever fra Danmark, Tyskland og Spanien mødtes først i Tallinn, hvor vi havde en spændende dag, hvor vi blev vist rundt i ”Tallinn Oldtown”. Vi besøgte også ”Tallinn Energy Discovery Center”, hvor vi blandt andet så en lynsimulator. Tirsdag aften blev eleverne indkvarteret hos Estiske familier. Om onsdagen kørte vi i bus til ”AHHA Science Center ”. Her fik vi lov selv at se museet, men vi havde dog også en lektion om is hvor vi lærte om hvilke stoffer der er bedst til at smelte is. Bagefter var vi på et naturcenter, hvor vi lærte at genbruge papir på nye måder. Torsdag besøgte vi skolen i Pärnu, og havde lektioner i Estisk og i sport. Derefter tog vi bussen til ”Carl Robert Jakobson’s farm Museum”, hvor vi så hvordan man