Instagram

Udvekslingselever på VG

af Helen Dyrst, kontaktlærer

 

På VG har vi hvert år udenlandske studerende, der følger undervisningen og er en del af skolens sociale liv. Opholdet varer som regel et år og for både lærere og elever er det en god anledning til at stifte bekendtskab med en anden kultur gennem en levende repræsentant.
Unge mennesker fra vidt forskellige lande har gennemført et udvekslingsopholdt på VG: I begyndelsen af forløbet foregår kommunikationen hovedsagligt på engelsk, men fælles for alle elever er, at de lærer dansk gennem undervisning på skolen, hos værtsfamilien og på et intensivkursus på sprogskolen.
Det kræver selvsagt mod at rejse til et fremmed land med andre traditioner og omgangsformer - alene maden kan være en stor udfordring for en person, der kun er vant til mors kødgryder.

Som kontaktperson har jeg foretaget en noget uvidenskabelig undersøgelse af udvekslingselevernes danske madvaner og er kommet til det resultat, at frikadeller falder i (næsten) alles smag. Det forlyder også, at alle jævnligt får serveret pizza og vældig godt kan lide det, men den ret falder trods alt ikke ind under det danske køkken - eller gør den?