Instagram

VG møder verden - verden møder VG

Kendskab til andre kulturer er en del af den almene dannelse. At se andre måder at leve, organisere og prioritere på, kan inspirere til nytænkning. Mødet med det fremmede kan også medvirke til at styrke og bevidstgøre egen national identitet. Internationale kontakter fremmer tolerance og modvirker fordomme.

Et ophold i udlandet – af kortere eller længere varighed – er en uddannelsesmæssig erfaring, som både medvirker til selvrefleksion og til forståelse af andres situation og livsopfattelse. At opholde sig i et andet land giver en viden, en konkret erfaring og nogle oplevelser, som man ikke kan erhverve sig gennem medier – eller den almindelige undervisning. Vi ønsker derfor gennem samarbejde med andre lande at forberede eleverne på at indgå i et globalt samfund.

Et særlig nært samarbejde har VG med sine venskabsgymnasier i Preetz (Tyskland), Bressuire (Frankrig) og Sevilla (Spanien)
 

MÅL (Visionsmål)

Gennem det internationale samarbejde er målet, at eleverne:

• styrker deres internationale forståelse
• får en bevidsthed om og en respekt for andre

….og med den bagage er klar til at møde en global verden. (Interkulturel kompetence)

For på kvalificeret måde at kunne deltage i internationalt samarbejde skal eleverne:

• kunne flere fremmedsprog
• have viden om og respekt for egen kultur og andre kulturer
• være høflige, imødekommende og kunne tage initiativer i samværet med andre
• udvikle evnen til samarbejde, udveksle erfaringer, give og modtage viden.
 

HVORDAN

• at skolen tager aktivt del i internationalt samarbejde
• at skolen skaber kontakt til andre skoler i udlandet
• at gæstelærere besøger og underviser på skolen
• at deltage i internationale undervisningsprojekter på tværs af grænser
• at integrere det internationale aspekt i den daglige undervisning
• at modtage grupper af lærere og elever, som kan deltage i skolens hverdag og undervisning og på den måde bidrage til udvikling af skolen.

· 

PRAKSIS

• Mulighed for særligt dygtige elever i 2g for udvekslingsophold i Preetz, Sevilla og Bressuire.
• Gensidige lærer- og elevbesøg i hhv. Preetz, Sevilla og Bressuire
• Lærer- og elevudveksling for elever på alle klassetrin med skoler i forbindelse med Comeniusprojekter
• Evt. samarbejdsprojekter med andre skoler i udlandet.
• Faglige studieture i 2g
• Ekskursioner for 3g sprogvalghold med fokus på sprog og kultur
• Skolegang på VG for udvekslingsselever fra mange forskellige lande
• VG’s internationale udvalg er paraplyorganisation for skolens internationale aktiviteter

EVALUERING

Alle udvekslingsprojekter evalueres.
Løbende tilbagemelding på PR-møder og information på VG’s hjemmeside om igangværende aktiviteter.