Instagram

Fællesspisning og introfest

mandag 20. aug




Fredag den 17. august efter normal undervisning stod den - for 1.g´ernes vedkommende - på introduktion til ungdomshuset, studievejledning, ordensregler og dans i Kønghallen.
Afslutningsvis var der fællesspisning i klasserne og derefter fest for alle klasser og 4.g´erne