Instagram

Fællestime Operation Dagsværk 2019

onsdag 2. okt


Fællestime med Operation Dagværk i dag.

Midlerne i år går bl.a. til uddannelse af rollemodeller med handicap i Uganda, der kan lære andre unge med handicap om deres rettigheder. De unge skal trænes i såkaldte life-skills og der skal oprettes ungdomsgrupper, hvor unge med handicap kan opbygge relationer med andre unge i lokalmiljøet og få vejledning og støtte. Alt sammen skal bidrage til at øge de unges selvværd – empower dem – og dermed gøre dem i stand til at overvinde de sociale og fysiske barrierer, som mange oplever i deres daglige liv i form af fordomme, stigmatisering, isolation, eksklusion, misbrug og så videre; barrierer der betyder, at det kun er 10 procent af unge med handicap i Uganda, der får en uddannelse.

Læs mere her:

https://od.dk/ugandaFællestime med Operation Dagværk i dag.

Midlerne i år går bl.a. til uddannelse af rollemodeller med handicap i Uganda, der kan lære andre unge med handicap om deres rettigheder. De unge skal trænes i såkaldte life-skills og der skal oprettes ungdomsgrupper, hvor unge med handicap kan opbygge relationer med andre unge i lokalmiljøet og få vejledning og støtte. Alt sammen skal bidrage til at øge de unges selvværd – empower dem – og dermed gøre dem i stand til at overvinde de sociale og fysiske barrierer, som mange oplever i deres daglige liv i form af fordomme, stigmatisering, isolation, eksklusion, misbrug og så videre; barrierer der betyder, at det kun er 10 procent af unge med handicap i Uganda, der får en uddannelse.

Læs mere her:

od.dk/uganda