Instagram

Til alle institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet


Sundhedsstyrelsen har den 3. marts 2020 opdateret deres anbefalinger vedr. medarbejdere, som har rejst i lande/regioner med høj risiko for smitte med Covid-19 (Coronavirus). Oversigten over risikozoner kan ses her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

For at mindske risikoen for smittespredning til særligt sårbare borgere (ældre og borgere med svækket immunforsvar) pålægges sundheds- og plejepersonale, som er kommet hjem efter rejser i risikozoner efter den 2. marts, at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette pålæg gælder elever med uddannelsesaftaler på SOSU-skoler, og medarbejdere med direkte kontakt med praktiksteder. 

Det anbefales, at arbejdspladser i øvrigt følger samme praksis. Børne- og Undervisningsministeriets departement henstiller derfor til, at I følger denne praksis for jeres medarbejdere, elever og kursister. 

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer derfor til, at I følger denne praksis. Hjemsendte medarbejdere skal i de omfang det er muligt arbejde hjemmefra.