Instagram

Elevtrivslen på VG helt i top!

Af rektor Ole Toft Hansen

Den lovpligtige elevtrivselsmåling på gymnasierne placerer igen i år VG helt i top!

Resultatet er endnu bedre end sidst.

Forrige år blev VG nr. 3 ud af samtlige gymnasier i Danmark.

Nu er der ikke længere en hitliste. Hvis der stadig havde været en sådan hitliste, ville VG uden tvivl igen være i top. For årets resultat er endnu bedre end det foregående. Fremgangen er sket især på det sociale, samværsmæssige område, hvor VG ligger markant langt over gennemsnittet. Desuden bliver de fantastiske, nye bygningsmæssige rammer særdeles godt bedømt i trivselsmålingen. Som vi håbede på, har de nye fysiske rammer yderligere højnet trivslen.

Vi er selvfølgelig glade for de opnåede resultater.

Hvorfor er en høj grad af elevtrivsel så vigtig? Jo, forskning viser en tæt sammenhæng mellem den enkeltes trivsel, det sociale liv på en skole og det faglige udbytte af undervisningen. Det vil med andre ord sige, at jo mere eleverne trives på en skole, jo mere lærer de.

Det er derfor særdeles tilfredsstillende at se sort på hvidt, at Vestfyns Gymnasiums to højst prioriterede indsatsområder – trivsel og høj faglighed – begge er lykkedes. Mht. trivsel taler elevtrivselsmålingen for sig selv.
Den høje faglighed - den høje grad af læring - ses bl.a. af, at studenterne på VG får et eksamensgennemsnit i den højeste ende i regionen.

Læs hele undervisningsmiljøvurderingen i trivselsrapporten fra 2016 og tidligere elevtrivselsundersøgelser 2010-2014.

Du kan også læse opfølgningen på de seneste to års elevtrivselsundersøgelser i opfølgning 2013 og opfølgning 2014