Instagram

GDPR rettet mod ansøgere og elever samt forældre

GDPR – personsdataforordningen, indsigtsret mv. til personlige oplysninger

Som ansøger til optagelse på Vestfyns Gymnasium modtager Vestfyns Gymnasium personlige oplysningerne om dig fra Optagelse.dk og KUI-vejledere. Disse oplysninger behandles efter samme retningslinjer som personlige oplysningerne for elever på Vestfyns Gymnasium, som beskrevet herunder.

Når man bliver elev på Vestfyns Gymnasium får skolen personlige oplysninger; for eksempel navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger – for eksempel om elevens helbred. Vestfyns Gymnasium kan ikke optage eleven uden disse personlige oplysninger. Men vi skal følge reglerne i persondataloven og EUs forordning, som giver elev og forældre rettigheder i den forbindelse. Skolen følger efter bedste evne reglerne og bruger den sunde fornuft i vores håndtering af de personlige oplysninger – for eksempel vedrørende indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse. Persondataloven gælder både for børn og voksne; normalt er det den, der har forældremyndigheden, der varetager et barns rettigheder efter loven.

Efter persondataloven har elev og værge som udgangspunkt ret til at:


• bede om indsigt i de personlige oplysninger, skolen opbevarer om eleven
• gøre indsigelse mod, at oplysningerne opbevares og anvendes
• bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med loven.
 

Skolen har pligt til at tage stilling til en sådan anmodning. Man kan læse mere om Vestfyns Gymnasiums persondatapolitik her og på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk.

 

Vejledning om it-sikkerhed for elever på Vestfyns Gymnasium

IT-Center Fyn sørger for at sikkerheden på skolens netværk er højt, gennem en opdateret firewall mellem skolens net og Internettet. Alle brugere godkendes i en brugerdatabase før de får adgang til netværket. Der foretages daglig backup af Onedrive. Men sikkerheden er ikke større end at den kan brydes hos den enkelte bruger.

Derfor skal du være opmærksom på følgende:

• Fortæl aldrig dit password til andre. Hvis du mener at nogen kender dit password, skal du ændre det til et nyt. Brug et komplekst password, som du ikke bruger privat til fx Facebook eller AppleID. Hvis du har overgivet dit password til din lokale It-supporter, bør du efterfølgende ændre dit password.
• Sørg for at andre ikke kigger, når du taster dit password ind. Vend dig væk, når andre, f.eks. din lærer, taster deres password ind.
• Sørg for at opdatere din PC, og have installeret beskyttelsesprogrammer mod virus, hackere og lign.
• Pas på med at bruge fremmede USB nøgler. De kan indeholde virus, malware og lign. Bed hellere om at få tilsendt filer på e-mail. Brug ikke USB nøgler som sikkerhedsbackup.
• Husk at låse din skærm når du går fra di