Instagram

Ledelsen


  Ole Toft Hansen (OT)
rektor:
overordnet ledelse, og områder de øvrige ledere ikke tager sig af (inkl. klager)
63727403, ot@vestfyns-gym.dk
     
  Søren Hjelholt Hansen (HH)
vicerektor:
økonomi, årsplanlægning, studieretningsdannelse, skemalægning, datavejledning
63727404, hh@vestfyns-gym.dk
     
  Erik Jorsal (EJ)
pædagogisk leder:
fravær, elevarrangementer, daglige skemaændringer
63727405, ej@vestfyns-gym.dk
     
  Christina Vinter-Thomsen (CV)
pædagogisk leder:
pædagogisk udvikling, valgfag
63727406, CV@vestfyns-gym.dk
     
  Vivi Rejnhold Sørensen (VS)
pædagogisk leder:
eksamen, studieretningsdannelse, information og markedsføring
63727406, vs@vestfyns-gym.dk

Du kan se hele listen af arbejdsområder her.