Instagram

Velkomst


Af Ole Toft Hansen, Rektor

 

Det er mig en meget stor glæde at byde jer 203 nye 1g elever velkommen til Vestfyns Gymnasium. Vi ’gamle’ – såvel elever som lærere – synes faktisk, det stadig er et nyt Vestfyns Gymnasium, vi kan byde jer velkommen til!  Disse stadig nye rammer – også med kunst fra Ny Carlsbergfondet og egen indkøbt kunst – kan I glæde jer til.

Men det bliver også en nyt gymnasieforløb for jer - og også for lærerne. Det er kun en mindre reform, og skolen er velforberedt. I kan tage det helt roligt. Men glæd jer, for der er altid en ekstra energi, når noget er nyt! Lærerne vil være tændte, og ledelsen vil gøre sit bedste for at placere jer på den studieretning I ønsker i oktober.
I al glæden over de nye bygninger og en spændende gymnasiereform er det vigtigt, at vi sammen stadig fører de ’gamle’ VG-værdier videre. For vi har meget at værne om. Der er ingen tvivl om, at VG har fået et gevaldigt løft bygningsmæssigt. Er det lykkedes at videreføre VG’s værdier i de nye omgivelser? Ja, - er det korte og klare svar! De nye rammer har inspireret os til yderligere at forbedre VG’s to centrale værdier, de faglige resultater og den sociale trivsel.    

I 2016-17 blev det igen dokumenteret, at Vestfyns Gymnasium har en enestående kombination af høj faglighed og et socialt miljø i særklasse. De senere år har Vestfyns Gymnasium placeret sig i toppen af Region Syddanmarks 27 gymnasier, hvad eksamensgennemsnit angår. Sidste år sendte vi studenterne hjem med det hidtil højeste studentereksamensgennemsnit. Mon ikke, at vi igen i år ligger i top i Region Syddanmark? Under alle omstændigheder er det altafgørende at have høje forventninger til sig selv som elev, som lærer, som skole. Det betyder ikke et ensidigt ræs efter høje karakterer. De flotte eksamensresultater på VG opnås ikke på bekostning af et godt socialt miljø, men netop i kraft af vort særdeles gode sociale miljø. Elevweekenden i marts er et unikt eksempel på den høje grad af elevansvarlighed i forhold til skolens liv, som betyder så meget for den enkelte elevs faglige og dannelsesmæssige udvikling. For elevweekenden er helt speciel: skolen betror eleverne nøgler og ansvar for både aktiviteter og bygninger i den weekend. Det er vigtigt for en skole at vise tillid til eleverne. Og vi har tillid til eleverne.  Derfor var det heller ikke så overrasken