Instagram

Til elever og forældre:


Underretning om indsamling af personoplysninger

 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal Vestfyns Gymnasium give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.


De oplysninger vi skal give dig er følgende:


• Kontaktoplysninger på den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
• Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
• Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
• Kategorier af personoplysninger
• Modtagere eller kategorier af modtagere
• Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
• Hvor dine personoplysninger stammer fra
• Opbevaring af dine personoplysninger
• Retten til at trække samtykke tilbage
• Dine rettigheder
• Klage til Datatilsynet


I det vedlagte bilag finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, Vestfyns Gymnasium skal give dig.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Vestfyns Gymnasium


Bilag:

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vestfyns Gymnasium er den dataansvarlige – hvordan
kontakter du os?

Vestfyns Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vestfyns Gymnasium, Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg

CVR-nr.: 29 54 27 24
Telefon: 63 72 74 00
Mail: adm@vestfyns-gym.dk

2. Kontaktoplysning til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Anne Schultz på følgende måder:

På e-mail: ansc@itcfyn.dk
På telefon: 51 38 32 53

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vestfyns Gymnasium behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om de gymnasiale uddannelser. Eksempelvis personoplysningerne om dig med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen samt at du opfylder betingelserne for at blive student. Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, Kommune, region og dine forældre (hvis du er under 18 år).

Vestfyns Gymnasium kan også få brug for oplysninger som er følsomme personoplysninger om dig. Dette sker kun hvis oplysningerne har relevans for din skolegang. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: