Instagram

Værdier

Hvad bygger vi på?

 • dialog
 • nærhed
 • ansvarlighed
 • engagement
 • udfordring

Vision

Hvor vil vi hen?

 • VG skal være en stærk og dynamisk uddannelsesinstitution, der skal gøre eleverme både studieparate og livsparate.
 • VG skal være stærk ved at fastholde en kultur af ansvarlighed og ordentlighed samtidig med, at vi er parate til at gribe tidens udfordringer i et
  moderne samfund præget af stadige forandringer.
 • VG skal arbejde på et højt og engagerende niveau, så der skabes arbejdsglæde både fagligt og socialt
  for alle.
 • På VG skal det være spændende at lære og at være.
 • VG skal gøre eleverne grundigt parate til videre-gående uddannelse og skal give dem de bedste forudsætninger for personligt at mestre livet.
Se mere i vision og strategiplan