ATU er et tilbud til gymnasieelever, der har et stort overskud såvel fagligt som generelt, og som savner udfordring i den daglige undervisning

Forløbet består af seminarer, foredrag, workshops, summer camps, mentorordning, sommeruniversitet, forskerspireprojekt o.m.a.

 

Akademiet giver eleverne et tilbud, der niveaumæssigt ligger udover den daglige undervisning, og aktiviteterne er tidsmæssigt placeret, så de i det store og hele ikke overlapper den almindelige skolegang.

 

Deltagelse i ATU kræver, at du er engageret og vil yde en indsats. Der er tale om et to-årigt forløb, hvor man fra starten skal vise at man er villig til at yde en ekstra indsats fra midten af 1.g til midten af 3.g

Til gengæld får man såvel generel viden og studiekompetence som faglig udfordring baseret på egne interesser. Og endelig er der det sociale aspekt, idet man vil møde dygtige og engagerede elever fra de andre fynske og syddanske gymnasier.

 
Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge her (link)

 

Om ATU siger Vestfyns Gymnasiums elever:

Thomas 3.x, ATU 16/17:

 

 

ATU giver os deltagende elever en lang række muligheder - såvel kortsigtede som langsigtede - såvel faglige som sociale. I det store perspektiv bygger ATU bro til universitetet, da man via ATU får en unik mulighed for at komme i kontakt med universitetsverdenen. ATU skaber desuden et netværk bestående af fagligt begavede unge. Et netværk som man kan trække på i fremtiden og/eller bruge her og nu i gymnasietiden.

ATU er ikke blot en investering i fremtiden. Dét, som man lærer på ATU, kan også bruges i det daglige! Foredragsholderne, som styrer slagets gang på de forskellige seminarer, taler ganske vist på et højt abstraktionsniveau, men de giver også konkrete kompetencer og tricks, der er med til at opkvalificere ens faglige arbejde i gymnasiet. Det drejer sig f.eks. om akademiske kildehenvisningsprogrammer til brug i Studieretningsprojektet samt fremstilling og udarbejdelse af tabeller, der bliver så fabelagtige, at ens fysiklærer ikke tror sine egne øjne.

 

Sebastian 3.x, ATU 16/17:

 

Navnet "Akademiet for Talentfulde Unge" kan måske skræmme nogle væk - tro mig, vi har joket meget med det undervejs, og skønt det ikke er for alle, så er det blot et ekstra tilbud til dem der kan håndtere en udfordring og er motiverede nok til at tage imod den. På ATU er der nemlig plads til alle slags unge fra de traditionelle nørder til de skøreste hippier - fællestrækket er motivation til indlæring og fordybelse, og det er virkelig fedt at få lov til at være i et miljø, hvor det er helt okay at være nørdet på sin egen måde. Det er et unikt fællesskab, der understøttes af en Sommer Camp, som virkelig giver én perspektiv, evner og mulighed for at udvikle sit eget talent.

På seminarerne får du ikke ekstra tavleundervisning i historie om smørkrisen i Norge - men det er helt sikkert, at du kan finde nogle der vil diskutere det :) I stedet får du indblik i det akademiske liv fra eksperter, i universitets- og erhvervslivet gennem de mange besøg, og du kan få gode råd til alt fra hvordan du skriver en god opgave, til improvisation, studievalg, debatteknik og hvordan du kan håndtere livets helt store spørgsmål. Det er ikke aftenskole: det er en fantastisk mulighed for gode oplevelser med ligesindede unge, hvor spændende seminarer, udflugter og fordybelse kan pryde den til tider lidt drøje gymnasiehverdag.

Jeg afsluttede min ATU-deltagelse i januar 2017, og jeg ser meget positivt tilbage på det to-årige forløb, selvom dagene til tider kan blive lidt lange - lærerne er heldigvis gode til at være hjælpsomme hvis en aflevering kommer lidt for sent ind. Jeg har fået nogle muligheder som meget få af mine medstuderende kan prale af, og på grund af ATU er jeg meget mere afklaret med, hvad jeg skal fremover. Jeg har fået gode kammerater, en universitetsstuderende mentor, og jeg h