Instagram

Info til kommende 1.g eleverNogle beskriver VG som et springbræt ud i den virkelige verden, andre kalder det et helt særligt fællesskab. Fælles er, at VG er rammen for en udvikling og et engagement, der viser sig i høj elevtrivsel såvel som i et seriøst undervisningsmiljø - og det har vi faktisk papir på!
Vestfyns Gymnasium er et alment gymnasium med en uformel omgangstone og en tæt kontakt både eleverne imellem og mellem lærere og elever. VG er et sted, hvor næsten alle kender alle. Nærhed er en af skolens vigtigste værdier.

På VG er vi i øjenhøjde.

 

Praktiske datoer: 

Der skal ansøges om optagelse senest d. 1. marts på optagelse.dk.

Har du spørgsmål der vedrører fordelingen af ansøgere til 1. g og 1. hf (det vil sige den skole du er fordelt til), kan du sende en mail til: Niels.Martiny@rsyd.dk

Hvis du har andre spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til adm@vestfyns-gym.dk eller ringe til skolens kontor på 63 72 74 00.
  

Årsskrift 2018/2019 "Mit VG"