Instagram

Om STX
 

Grundforløb

Gymnasiet begynder med et kortere grundforløb, der fungerer som introduktion til gymnasiets arbejdsformer og fag. Du starter her med nogle obligatoriske fag - og samtidig afsættes der også tid til nogle tværfaglige forløb:

  • Almen Sprogforståelse , som udgør en fælles basis for arbejdet med sprogfagene i gymnasiet.
  • Naturvidenskabeligt grundforløb , som er en introduktion til naturfaglig tankegang og arbejdsmetoder
Ved afslutning af grundforløbet skal du foretage det endelige valg af studieretning


Studieretning

Efter det kortere grundforløb foregår resten af tiden på din studieretning.
En studieretning er 'tonet' i en bestemt retning (fx samfundsfaglig, sproglig, naturvidenskabelig) gennem studieretningsfagene , der står centralt i studieretningen. Undervisningen i de obligatoriske fag foregår også i studieretningen (din klasse), så der bliver bedre mulighed for samspil mellem flere fag.
Der er i hver studieretning 2-3 studieretningsfag, som kan være på både A og B-niveau, dog er der altid mindst ét studieretningsfag på A-niveau.
 

Valgfag

Det vigtigste faglige valg, du træffer, er valg af studieretning. Men der er også plads til et antal individuelle valgfag. Det er her, du har mulighed for at sætte et personligt præg på din fagrække. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige begrænsninger på dine valgmuligheder både mht hvilke fag, du kan vælge og på hvilket niveau. Afhængig af studieretning har du mulighed for 2 - 3 valgfag.

 

De obligatoriske fag

De obligatoriske fag skal du have uanset hvilken studieretning, du vælger. 
  

Prøver

En studentereksamen består af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag + 10 eksamener.
Dog er der den regel, at man får en ekstra eksamen for hvert ekstra A-niveaufag, man har. Dvs. elever med 5 A-niveaufag har 11 eksamener.

  • Alle skal til eksamen i SRP
  • Alle skal til eksamen i skriftlig dansk.
  • De 8 øvrige prøver udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år.
  • Alle skal have mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.
  • For A-niveaufag, hvor der er mulighed for både mundtlig og skriftlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), udtrækkes altid mindst én af dem.