Instagram

Om STX
 

Grundforløb

Gymnasiet begynder med et kortere grundforløb, der fungerer som introduktion til gymnasiets arbejdsformer og fag. Du starter her med nogle obligatoriske fag - og samtidig afsættes der også tid til en række tværfaglige forløb:

  • Almen Sprogforståelse , som udgør en fælles basis for arbejdet med sprogfagene i gymnasiet.
  • Naturvidenskabeligt grundforløb , som er en introduktion til naturfaglig tankegang og arbejdsmetoder
  • Almen studieforberedelsen, som er et samarbejde mellem fag indenfor og på tværs af de 3 hovedpområder, gymnasiets fag er indelt i: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
Ved afslutning af grundforløbet skal du foretage det endelige valg af studieretning


Studieretning

Efter det kortere grundforløb foregår resten af tiden på din studieretning.
En studieretning er 'tonet' i en bestemt retning (fx samfundsfaglig, sproglig, naturvidenskabelig) gennem studieretningsfagene , der står centralt i studieretningen. Undervisningen i de obligatoriske fag foregår også i studieretningen (din klasse), så der bliver bedre mulighed for samspil mellem flere fag.
Der er i hver studieretning 2-3 studieretningsfag, som kan være på både A, B eller C-niveau, dog er der altid mindst ét studieretningsfag på A-niveau.
 

Valgfag

Det vigtigste faglige valg, du træffer, er valg af studieretning. Men der er også plads til et antal individuelle valgfag. Det er her, du har mulighed for at sætte et personligt præg på din fagrække. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige begrænsninger på dine valgmuligheder både mht hvilke fag, du kan vælge og på hvilket niveau. Afhængig af studieretning har du mulighed for 1 - 3 valgfag.

 

De obligatoriske fag

De obligatoriske fag skal du have uanset hvilken studieretning, du vælger. Dansk og historie har du i alle 3 år. De øvrige fag 1 eller 2 år.
 

Prøveformer

Alle fag i gymnasiet afsluttes med en årskarakter. Desuden består en studentereksamen af 8 eksaminer og et studieretningsprojekt. I fag på A-niveau er der altid en skriftlig eksamen - mens det hvert år besluttes, hvilke fag der udtrækkes til mundtlig eksamen.
I gymnasiet vil du møde mange forskellige prøveformer. Alle mundtlige eksaminer har forberedelsestid - den spænder fra ½ time til 24 timer. I de fleste fag indgår der en kombination af stof, der er arbejdet med i timerne og ulæst materiale.
Nogle skriftlige prøver er med fælles forberedelse, nogle uden. Det er til de skriftlige eksaminer tilladt at medbringe hjælpemidler - i nogle fag dog kun til en del af eksamen.