Instagram

Om livet på VG

Det er eleverne der allerbedst kan bekrive livet på VG. Derfor kan du her læse to indlæg om hvordan det er at være elev på VG. Den første er en generel beskrivelse af de tre år i gymnasiet, skrevet af en 1.'er og en 3.g'er.
Den anden går tæt på det første halveår i 1.g, og er naturligt nok skrevet af en 1.g'er.
 

3 år på VG

Af Anna Søgaard Frandsen og Anne Lind Andersen

Skolestart er altid et vendepunkt. For nogle betyder det starten på et helt nyt kapitel i livet, for andre endnu et fantastisk år med nye oplevelser indenfor VG’s mure, og for nogle er det et springbræt ud i den virkelige verden. Gymnasiet kan godt virke lidt skræmmende for nyudklækkede afgangselever fra folkeskolen, hvor rygterne om de enorme lektiemængder og de farlige 3.g’ere er blevet spredt godt og grundigt.
Men frygt ej - at tilslutte sig Vestfyns Gymnasium er at tilslutte sig et helt særligt fællesskab. Et fællesskab med plads til lige den du er, en tryghed, der danner et sikkert grundlag for den dannelsesrejse, man vil opleve i løbet af de forestående tre år.

På VG bliver samhørigheden vægtet meget højt, og alle nye elever er blot venner, man endnu ikke har lært at kende. I dagligdagen kommer det til udtryk i den dejlige kemi, der er på tværs af alle årgangene, som især ses til festerne - endnu en af VG’s specialiteter. Især de månedlige fredagscaféer er et godt mødested for eleverne, hvor mange nye venskaber kan opstå. Mht. festerne er hver enkelt også en helt særlig oplevelse, hvad end det er introfesten, hvor alle indtryk er helt nye, årsfesten, hvor der bliver skruet op for en ekstra tand glamour, eller elevweekenden, hvor elevernes sammenhold virkelig står distancen, da det er en helt igennem elevarrangeret fest, hvor der danses til den lyse morgen med efterfølgende overnatning og morgenmad. Et event, der kun finder sted på VG som det eneste gymnasium i hele Danmark. Og vi er ikke i tvivl om, at det skyldes den omtanke og nærhed, vi har for hinanden.

Men VG er jo andet end fester, og så sandt som det er sagt, fylder lektierne også sin del. Man skal pludselig vænne sig til en helt ny mængde dag-til-dag-lektier, hvor man står en del mere på egne ben end i folkeskolen, da vi jo skal lære den selvstændige arbejdsproces. Dermed ikke sagt, at man er helt alene og fortabt, for lærerne er trods alt også mennesker og modtagelige for dialog – de skal bare overbevises med de rette argumenter. To gange om ugen afholdes der også en lektiecafé, hvor der er mulighed for at få lektiehjælp fra faglærere og andre elever. En stor hjælp for os alle!

Heldigvis vokser ens interesse for fagene og deres brugbarhed også i takt med klassetrinene, for ny indlæring bærer tit lysten til mere med sig.
Ser man VG i perspektivet som kommende 2.g’er, ved man nu, hvilket favnende sted man heldigvis er landet og ser med forventning frem til de kommende udfordringer, de næste år vil bringe. Som kommende student føler man sig godt dækket ind til at skulle møde resten af verdenen. Det skyldes ikke mindst de værdier vi har fået med fra VG, som har givet os et åbent sind og mod på udfordringer samt en god portion faglighed.

Så velkommen til VG – du vil ikke fortryde det!