Instagram

Optagelse

Der skal ansøges om optagelse senest d. 1. marts på optagelse.dk.

Der kan angives 5 uddannelsesønsker - der skal skrives mindst 3 (fordelingsudvalget bruger dem).

Ansøgningen skal også indeholde:
- ønske om kreativt fag (musik, drama eller billedkunst)
- foreløbigt valg af 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Har du spørgsmål der vedrører fordelingen af ansøgere til 1. g og 1. hf (det vil sige den skole du er fordelt til), kan du sende en mail til adm@vestfyns-gym.dk

Hvis du har andre spørgsmål om din skolestart, kan du sende en mail til adm@vestfyns-gym.dk eller ringe til skolens kontor på 63 72 74 00.