Studieretninger for kommende eleverNATURVIDENSKAB
 
1. Matematik A, Fysik B, Kemi B
3g
Mat
A
 
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Valg A/ 2.fr.sp
2g
Mat
A
Fysik
B
Kemi
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Biologi
C
Valg
C
2.fr.sp
1g
Mat
A
Fysik
B
Kemi
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Samf
C
Kunst.
C
2.fr.sp
OBS! Valg C har tre mulige udfald:
-          Det er et regulært frit valg, hvis der vælges Fysik A eller Kemi A, som valg A i 3g.
-          Det skal være biologi B
-          Det skal være informatik C
 
 
2. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B
3g
Biotek
A
Mat
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A /2.fr.sp
2g
Biotek
A
Mat
A
Fysik
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
 
Valg
C
2.fr.sp
1g
Biotek
A
Mat
A
Fysik
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Samf
C
Kunst.
C
2.fr.sp
 
 
3. Biologi A, Kemi B
3g
Biologi
A
 
 
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Valg A/ 2.fr.sp
2g
Biologi
A
Kemi
B
Mat
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Fysik
C
Valg
C
2.fr.sp
1g
Biologi
A
Kemi
B
Mat
B
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Samf
C
Kunst.
C
2.fr.sp
 
SAMFUNDSVIDENSKAB
 
 
4. Samfundsfag A, Matematik A
3g
Samf
A
Mat
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A
/2.fr.sp
2g
Samf
A
Mat
A
Kemi
C
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Nat.vid.
B
Valg
C
2.fr.sp
1g
Samf
A
Mat
A
Fysik
C
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Biologi
C
Kunst.
C
2.fr.sp
 
 
5. Samfundsfag A, Engelsk A
3g
Samf
A
Engelsk
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A
/2.fr.sp
2g
Samf
A
Engelsk
A
Kemi
C
Dansk
A
Historie
A
Mat
B
Idræt
C
Nat.vid.
B
Valg
C
2.fr.sp
1g
Samf
A
Engelsk
A
Fysik
C
Dansk
A
Historie
A
Mat
B
Idræt
C
Biologi
C
Kunst.
C
2.fr.sp
 
SPROG
 
 
6. Engelsk A, Spansk A, Tysk B
3g
Engelsk
A
Spansk
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
B
Ekstra A
2g
Engelsk
A
Spansk
A
Tysk
B
Dansk
A
Historie
A
Kemi*
 C
Idræt
C
Valg
C
Valg
B
Biologi
C
1g
Engelsk
A
Spansk
A
Tysk
B
Dansk
A
Historie
A
Fysik
C
Idræt
C
Mat
C
Kunst.
C
Samf
C
OBS! Matematik og naturvidenskabelige fag kan afsluttes på C-niveau.
*Kemi C kan erstattes af latin C.
 
 
7. Engelsk A, Fransk A, Tysk B
3g
Engelsk
A
Fransk
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
B
Ekstra A
2g
Engelsk
A
Fransk
A
Tysk
B
Dansk
A
Historie
A
Kemi*
 C
Idræt
C
Valg
C
Valg
B
Biologi
C
1g
Engelsk
A
Fransk
A
Tysk
B
Dansk
A
Historie
A
Fysik
C
Idræt
C
Mat
C
Kunst.
C
Samf
C
OBS! Matematik og naturvidenskabelige fag kan afsluttes på C-niveau.
*Kemi C kan erstattes af latin C.
 
8. Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B
3g
Engelsk
A
Fransk
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A
2g
Engelsk
A
Fransk
A
Samf
B
Dansk
A
Historie
A
Kemi*
 C
Idræt
C
Valg
C
Nat.vid
B
Mat
B
1g
Engelsk
A
Fransk
A
Samf
B
Dansk
A
Historie
A
Fysik
C
Idræt
C
Biologi
C
Kunst.
C
Mat
B
*Kemi C kan erstattes af latin C.
 
KUNST
 
9. Musik A, Engelsk A
3g
Musik
A
Engelsk
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A
/2.fr.sp
2g
Musik
A
Engelsk
A
Kemi
C
Dansk
A
Historie
A
Mat
B
Idræt
C
Nat.vid.
B
Valg
C
2.fr.sp
1g
Musik
A
Engelsk
A
Fysik
C
Dansk
A
Historie
A
Mat
B
Idræt
C
Biologi
C
Samf
C
2.fr.sp
 
 
10. Musik A, Matematik A
3g
Musik
A
Mat
A
 
Dansk
A
Historie
A
Old
C
Idræt
C
Religion
C
Valg
C
Ekstra A
/2.fr.sp
2g
Musik
A
Mat
A
Kemi
C
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Nat.vid.
B
Valg
C
2.fr.sp
1g
Musik
A
Mat
A
Fysik
C
Dansk
A
Historie
A
Engelsk
B
Idræt
C
Biologi
C
Samf
C
2.fr.sp
 
Studieretninger Vestfyns Gymnasium 2018-2021/04102017 VS


Det almene gymnasium er en 3-årig ungdomsuddannelse, der indledes med et grundforløb og fortsættes af et studieretningsforløb.
Du kan læse mere om uddannelsen, studieretninger og livet på Vestfyns Gymnasium i vores pjece.


Pjece om Vestfyns Gymnasiums
  • studieretningsudbud
  • valgfag
  • opbygning af STX
  • vejledning til ansøgning
  • og andre gode råd.

Vil du vide endnu mere om livet på Vestfyns Gymnasium, kan du se elevvideoer her, læse og se mere på Facebook og Instagram.


Instagram