Instagram

VGs tutorer - giver alle nye elever en god velkomst!

Af Kristian Bahr, studievejleder

På VG bliver de nye elever mødt af en flok venlige tutorer. Tutorer er 2. og 3.g-elever, som ansøger om at blive en del af modtagelsen og introduktionsforløbet. Til hver klasse er der tilknyttet 4 tutorer.

Tutorerne deltager bl.a. i 1.g-ernes hyttetur i begyndelsen af skoleåret, studievejledernes introduktion til lektielæsning og arbejdsvaner og det første forældremøde. De er også involveret, når de endelige studieretninger er etableret og i forbindelse med eksamensorientering.
Formålet er at skabe en tryg ramme, som gør overgangen lettere, og som giver 1.g-eleverne en bedre mulighed for at komme godt i gang på den nye skole.
En sådan ung-til-ung-vejledning er et vigtigt supplement til den øvrige introduktion. Tutorerne ved, hvad de snakker om, når de fortæller om at gå i gymnasiet, og det gør dem til troværdige formidlere.