Instagram

Læsevejledning

Læsevejledningen på Vestfyns Gymnasium er et åbent tilbud, som alle elever kan benytte sig af uanset klassetrin. Har du læse-/stavevanskeligheder skal du blot henvende dig til skolens læsevejleder Marie-Louise Seerup (ML). Læsevejlederen har fast træffetid (se skema) og har til huse i lokale 10 – men kan altid træffes via besked på Lectio.

Læsevejlederens opgave er bl.a. at screene alle 1g-elever for læse-/stavevanskeligheder. Screeningen indeholder en række opgaver, som kan tydeliggøre elevernes styrker og svagheder og pege på potentielle indsatsområder, fx:

• Stavning afprøvet ved orddiktat
• Lydskelneevne
• Punktumprøve
• Læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterære tekster
• Læseforståelse afprøvet på fagtekst
• Ordforråd

Testen giver læsevejlederen et indtryk af elevernes sproglige kompetencer og gør det muligt at foretage en målrettet indsats om nødvendigt.
I tilfælde af ordblindhed tilbydes en yderligere screening, læse- og stavetræning samt relevante hjælpemidler.