Instagram

Studievejledning


Hvad kan man bruge studievejlederen til?

Alle skolens klasser har deres egen studievejleder. Studievejlederens arbejde er at hjælpe skolens elever med at gennemføre gymnasiet - eller finde gode alternativer. Studievejlederen informerer også muligheder for / krav til dine ønsker om valgfag, samt om fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

Som elev kan du altid få en personlig samtale, hvis du har brug for hjælp og støtte i en svær situation, eller hvis du har brug for information om dine fremtidsmuligheder.

Studievejlederen har tavshedspligt.

I særlige tilfælde kan du få psykologhjælp til løsning af svære personlige problemer. Studievejlederen har mulighed for at henvise til gymnasiepsykologer. Studievejlederne tilbyder også eksamenstræning for dig, hvis du lider af slem eksamensangst. Desuden er der mulighed for at få en mentor tilknyttet, en støtteperson, som kan hjælpe med at få hverdagen til at fungere.
Studievejlederne har også et tæt samarbejde med tutorerne i forbindelse med arrangementer i løbet af 1.g. 

Læs mere i folderen her.


Hvem er studievejlederne?

Studievejlederne er :
Vibeke Højby Marxen (VH) - 1VG6, 1VG7, 2y, 2x, 3b og 3c.
Nicolai Bruun (NI) - 1VG1, 1VG2, 2a, 2b, 3v og 3y 
Kristian Bahr (KB) - 1VG4, 1VG5, 2c, 2d, 2v, 3x og 3z 
Marie-Louise Seerup (ML) - 1VG3 og 3a.
 

Hvornår kan studievejlederne træffes?

Se træffetiderne på lectio.

Hvordan ser årsplanen for studievejledningen ud?

1g

August: Introduktion (hvad er studievejledningen, overgang fra folkeskole til gymnasium, forventninger, krav, notatteknik, klassekultur, etc.)
September/oktober: Indslusningssamtaler
November: "Hvor får jeg vejledning om videregående uddannelse" (Studievalg Fyn).
November: Orientering om valg af studieretning og valg af fag. Aftenmøde for 1g’ere og forældre. Studievalg Fyn deltager også i mødet.
November: Rådgivningsmøder
Marts/april: Rådgivningsmøder
April/maj: Eksamensorientering
Juni: Rådgivningsmøder

2g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Opfølgning på 1. skoleår
November/december: Rådgivningsmøder
Januar: ”Informations- og vejledningsværktøjer" samt oplæg om Karriere Kick-Off-messen” (Studievalg Fyn)
Februar: ”Karriere Kick-Off-messe” (Studievalg Fyn). Messen afholdes i OCC (eleverne transporteres i busser til messen)
Marts/april: Rådgivningsmøder
Juni: Rådgivningsmøder

3g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Orientering om Studiepraktik på videregående uddannelser samt screening af afgangselever med henblik på øget indsats for elever med udvidet vejledningsbehov (Studievalg Fyn)
September: Tilmelding til Studiepraktik
Oktober: Studiepraktik (ons-fre i uge 43)
November/december: Rådgivningsmøder
Januar: "Uddannelse og erhverv" samt oplæg om Karriere Kick-Off-messen (Studievalg Fyn).