Instagram

Studievejledning


Hvad kan man bruge studievejlederen til?

Alle skolens klasser har deres egen studievejleder. Studievejlederens arbejde er at hjælpe skolens elever med at gennemføre gymnasiet - eller finde gode alternativer. 

Som elev kan du altid få en personlig samtale, hvis du har brug for hjælp og støtte i en svær situation.

Studievejlederen har tavshedspligt.


I særlige tilfælde kan du få psykologhjælp til at arbejde med personlige problemer. Studievejlederen har mulighed for at henvise til gymnasiepsykologer. Studievejlederne tilbyder også eksamenstræning for dig, hvis du lider af slem eksamensangst. Desuden er der mulighed for at få en mentor tilknyttet, en støtteperson, som kan hjælpe med at få hverdagen til at fungere.
Studievejlederne har også et tæt samarbejde med tutorerne i forbindelse med arrangementer i løbet af 1.g. 

Hvem er studievejlederne 2020/21?

Studievejlederne er :
Vibeke Højby Marxen (VH) - vg1, vg5, 1d, 1v, 2c, 2z, 2v, 3x, 3y
Nicolai Bruun (NI) - vg3, vg4, 1b, 1y, 2b, 2y, 3a, 3c, 3v
Marie-Louise Seerup (ML) - vg2, vg6, vg7, 1a, 1c, 1x, 2a, 2x, 3b, 3d
 

Hvornår kan studievejlederne træffes?

Se træffetiderne på lectio.

Hvordan ser årsplanen for studievejledningen ud?

1g

August: Introduktion (hvad er studievejledningen, overgang fra folkeskole til gymnasium, forventninger, krav, mindset, klassekultur, etc.)
September: Hyttetur
September: Smagedage, karrieredag
Oktober: Studieretningsorientering, afklaringssamtaler, studieretningsvalg
November: Studieretningsopstart
November/december: Indslusningssamtaler
Januar: Valgfagsorientering
Februar: Rådgivningsmøder, forældrekonsultation
April/maj: Eksamensorientering
Juni: Rådgivningsmøder

2g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Opfølgning på 1. skoleår og målsætning for 2.g
November: Rådgivningsmøder
Marts: Rådgivningsmøder
Juni: Rådgivningsmøder

+ diverse vejledningsaktiviteter i samarbejde med Studievalg Danmark

3g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Tilmelding til Studiepraktik
Oktober: Studiepraktik (ons-fre i uge 43)
November: Rådgivningsmøder
Marts: Rådgivningsmøder
Marts: ”Workshop - ansøgning til uddannelser i kvote 2” (Studievalg Danmark). Tilmelding nødvendig.
April: "Sådan søger du - sådan bliver du optaget" (Studievalg Danmark).
Juni: Rådgivningsmøder

Derudover er der "Åbent Hus" for kommende elever  i januar og tilbud om studiekreds "Grib ordet!" i efteråret (om strategier for at komme mere på banen i timerne) og "Eksamenstræning" i april/maj.
 

besøg på vestfyns gymnasium

Der er tre forskellige muligheder for dig som går i 8., 9. eller 10. klasse. 

Kort besøg

Du har mulighed for at komme på et kort besøg og få en rundvisning og måske en snak med en studievejleder. Hvis det lyder som noget for dig, så ring på