Bibliotek

VG’s decentrale bibliotek

1. Hvordan finder jeg bøgerne?

Søg på: bibliotekets database (Cicero)
Her kan du søge på titel, forfatter, emneord mm.

Når du har fundet bogen i databasen, kan du finde bogen i de forskellige fags faglokaler – eller på reoler udenfor faglokalerne. Spørg evt. HG, ML eller din faglærer.

Der er undtagelser:
Tværfaglige bøger og leksika står på reoler i Studiecentret.
Nye bøger, aviser og tværfaglige tidsskrifter står på reoler på Det kreative torv.
Skønlitterære bøger og biografier finder du på reoler til venstre for trappen ned til Multisalen.

Desuden står der biblioteksbøger i kælderlokalet. Her kan du finde:
Flere bøger om billedkunst, historie, dansk sekundærlitteratur, oldtidskundskab, flere biografier (overvejende af ældre dato), pædagogisk litteratur.

2. Udlån:

Skriv en lectio-besked til HG med oplysning om stregkode-nr og titel på bogen.

3. Aflevering:

Bøgerne afleveres på kontoret til HG, som sætter bøgerne på plads.

Bøgerne

VG’s bibliotek er først og fremmest et fagbibliotek med bøger, der er relevante for undervisningen. Især i forbindelse med opgaveskrivning og projekter kan biblioteket være et nyttigt supplement til folkebibliotekerne. Disse bøger er mærket med grøn tape og kan lånes med hjem. I den daglige undervisning – fx. i forbindelse med gruppearbejde – bruges især bibliotekets håndbøger og opslagsværker.

Links:

Syddansk Universitetsbibliotek
Fynske biblioteker
Biblioteker i Danmark
Statsbiblioteket