Elevrådet

Den bedste måde at forklare elevrådet på er at tegne et menneske.

Hovedet: Forpersonen og næstforpersonen, som får elevrådets daglige kontakter til at hænge sammen.

Kroppen: Klasserepræsentanterne, som er valgt i klasserne og repræsenterer den enkelte klasses holdning.
Hovedet og kroppen er dermed elevrådet, som mødes ca. hver anden uge. Udover skolearbejdet er der også god mulighed for at få nye bekendtskaber fra alle årgange i elevrådet. I elevrådet lægger vi ikke kun vægt på, at vi får drøftet ting, men også det sociale.

Højre ben: Dette er nok det vigtigste led, da elevrådet netop arbejder for at varetage elevernes interesser. Eleverne kan til deres klasserepræsentant ønske ting, der bliver taget op i elevrådet.

Venstre ben: På VG er der mange forskellige udvalg, som hver varetager deres område. Dette er fx festudvalg, fællesudvalg og kunstudvalg. Her sidder der lærere, elever og personale. Der skal mindst sidde en repræsentant fra elevrådet i hvert udvalg. Hermed har elevrådet kontakt til og indflydelse på, hvad der sker rundt omkring på skolen.

Venstre arm: Lærerne holder løbende Pædagogisk Rådsmøder, hvor formandskabet deltager, og dermed kan lærerne tage beslutninger efter elevernes interesser.

Højre arm: Elevrådet kan ændre meget på skolen, men de store ting sker på Christiansborg. Af denne grund er det en god idé at samarbejde gymnasierne imellem, så elevrådene står stærkere. VGs elevråd er medlem af DGS, som er en sammenslutning af elevrådene i stort set hele Danmark. DGS fungerer derfor også som repræsentant for alle elever.

Elevrådet 2022-23: 

Formand:
3a Niels Christian Møllegaard Løvgren

Næstformand
2z Nicola Pavlov

Elevrådet kan kontaktes på elevraadetvg@gmail.com

Repræsentanter:
1a Rasmus Møller Mogensen
1b Sabato Amon
1c Nikoline Roulund Hansen
1v Noah Lund Bovin
1x Ezra Hahn
1z Sissel Groth Marcker

2a Katja Egelund Aggerholm Frost
2b Niklas Hoelgaard Hansen
2c Sille Anni Dreisig Hansen
2v Dicte Gabriel Salvig
2x Juan Samir Sinou
2y Esther Sofie Burns
2z Nicola Pavlov

3a Niels Christian Møllegaard Løvgren
3b Julie Nygaard Hansen
3c Nicklas Salman Madsen
3d Mathias Bjørn Bethke Sørensen
3v Frederikke Dupont Petersen
3x Naja Kragelund Hansen
3y Katrine Rindebæk

 

Elevrådets vedtægter kan hentes her.

Elevrådsbekendtgørelsen kan hentes her.