Elevrådet

Den bedste måde at forklare elevrådet på er at tegne et menneske.

Hovedet: Forpersonen og næstforpersonen, som får elevrådets daglige kontakter til at hænge sammen.

Kroppen: Klasserepræsentanterne, som er valgt i klasserne og repræsenterer den enkelte klasses holdning.
Hovedet og kroppen er dermed elevrådet, som mødes ca. hver anden uge. Udover skolearbejdet er der også god mulighed for at få nye bekendtskaber fra alle årgange i elevrådet. I elevrådet lægger vi ikke kun vægt på, at vi får drøftet ting, men også det sociale.

Højre ben: Dette er nok det vigtigste led, da elevrådet netop arbejder for at varetage elevernes interesser. Eleverne kan til deres klasserepræsentant ønske ting, der bliver taget op i elevrådet.

Venstre ben: På VG er der mange forskellige udvalg, som hver varetager deres område. Dette er fx festudvalg, fællesudvalg og kunstudvalg. Her sidder der lærere, elever og personale. Der skal mindst sidde en repræsentant fra elevrådet i hvert udvalg. Hermed har elevrådet kontakt til og indflydelse på, hvad der sker rundt omkring på skolen.

Venstre arm: Lærerne holder løbende Pædagogisk Rådsmøder, hvor formandskabet deltager, og dermed kan lærerne tage beslutninger efter elevernes interesser.

Højre arm: Elevrådet kan ændre meget på skolen, men de store ting sker på Christiansborg. Af denne grund er det en god idé at samarbejde gymnasierne imellem, så elevrådene står stærkere. VGs elevråd er medlem af DGS, som er en sammenslutning af elevrådene i stort set hele Danmark. DGS fungerer derfor også som repræsentant for alle elever.

Elevrådet 2021-22: 

Forperson: Siri Krog
Næstperson: Niels Christian Løvgren

Elevrådet kan kontaktes på enten elevraadetvg@gmail.com eller tlf. 61281238 (Siri Krog).

1.a: Katja Frost
1.b: David Løvgren
1.c: Harald Sippel
1.z: Nicola Pavlov
1.y: Nanna Hvidtfeldt
1.v: Dicte Salvig
1.x: Juan Sinou

2.A – Niels Christian Løvgren
2.B – Julie Nygaard
2.C – Nicklas Salman Madsen
2.D – Aske Slyngbom Nielsen
2.V – Frederikke Dupont
2.Y – Katrine Rindebæk
2.X – Naja Hansen

3.a – Siri Krog
3.b – Peter Dieckmann
3.c – Caroline Fredensborg
3.V – Camilla Solmer
3.Y – Louise Hæstrup
3.X – Maya Meisel
3.Z – Victor Rabølle

Elevrådets vedtægter kan hentes her.

Elevrådsbekendtgørelsen kan hentes her.