Om eksamen

Antal eksamener:

En studentereksamen består af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag + 10 eksamener.
Dog er der den regel, at man får en ekstra eksamen for hvert ekstra A-niveaufag, man har. Dvs. elever med 5 A-niveaufag har 11 eksamener.

Fordeling af prøverne:

Alle skal til eksamen i SRP.
Alle skal til eksamen i skriftlig dansk.
De 8 øvrige prøver udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år.
Alle skal have mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.
For A-niveaufag, hvor der er mulighed for både mundtlig og skriftlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), udtrækkes altid mindst ét af dem.

Vægte

Fagene vægter forskelligt i eksamensgennemsnittet:

C-niveaufag: 1
B-niveaufag: 1,5
A-niveaufag: 2
SRP: 2
nv: 0,25
ap: 0,25
Ved både skriftlig og mundtlig karakter deles vægten.

Eksamensresultatet

På eksamensbeviset anføres både ”Foreløbigt eksamensresultat” og ”Eksamensresultat.” De to resultater er kun forskellige, hvis man har et ekstra fag på A-niveau. For elever med et ekstra A-niveaufag ganges det ”Foreløbige eksamensresultat” med 1,03.

For at bestå studentereksamen skal det ”Foreløbige eksamensresultat” være mindst 02.

Det ”Foreløbige eksamensresultat” beregnes som det vægtede gennemsnit af samtlige afsluttende standpunktskarakterer + eksamenskaraktererne.

Klage

Det er muligt at klage over et prøveresultat.
Klik HER for Undervisningsministeriets beskrivelse af klageproceduren.

Mere information

På VG udleveres kort før eksamen et hæfte om formalia ved eksamen og følgende eksamensorientering:
1G Eksamensorientering
2G Eksamensorientering
3G Eksamensorientering)