29 sep

Kære elever og forældre i 1.g                

 

Orientering vedrørende valg af studieretning

Senest den 3. oktober skal I 1.g elever foretage valg af studieretning. Som en vigtig del af jeres afklaringsproces inviteres I og jeres forældre til en orienteringsaften på skolen:

Torsdag den 29. september 2022 kl. 17.00-19.00

I elever har forinden i skoletiden fået en generel orientering om valgmulighederne, studieretningernes struktur, de forskellige fagniveauer mm.

På orienteringsaftenen vil I og jeres forældre få information om indholdet i studieretningerne og kommer ud og hører nærmere om de studieretninger der har størst interesse. Desuden er der mulighed for at høre mere om de videregående uddannelsers optagelseskrav. Endelig er der mulighed for at stille de sidste opklarende spørgsmål til en ledelsesrepræsentant eller studievejleder.

Aftenen starter i kantinen med velkomst ved rektor.

Det er en vigtig aften, så vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Søren Hjelholt Hansen

rektor