Læse-
vejledning

Læsevejledningen på Vestfyns Gymnasium er et åbent tilbud, som alle elever kan benytte sig af uanset klassetrin. Har du læse-/stavevanskeligheder, henvender du dig bare til skolens læsevejleder Marie-Louise Seerup (ML). Læsevejlederen har fast træffetid (se skema) og har til huse i lokale 10 – men kan altid træffes via besked på Lectio.

 

Læsevejlederens opgave er bl.a. at screene alle 1g-elever for læse-/stavevanskeligheder. Screeningen indeholder en række opgaver, som kan tydeliggøre dine styrker og svagheder og pege på potentielle indsatsområder, fx:

• Stavning afprøvet ved orddiktat
• Lydskelneevne
• Punktumprøve
• Læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterære tekster
• Læseforståelse afprøvet på fagtekst
• Ordforråd.

Testen giver læsevejlederen et indtryk af dine sproglige kompetencer, så du kan få en målrettet indsats om nødvendigt.
Hvis du er ordblind, tilbyder vi en yderligere screening, læse- og stavetræning og relevante hjælpemidler.