Matematik-
vejledning

Alle, der begynder på gymnasiet, kommer med forskellige faglige forudsætninger – og har derfor forskellige styrker og svagheder. Det er fx ikke ualmindeligt, at der er enkelte emner fra matematikundervisningen, man ikke helt har styr på. Men hvis det er det helt grundlæggende, som det kniber med, så har du brug for særlig hjælp.

I begyndelsen af skoleåret vil alle blive screenet for grundlæggende matematikvanskeligheder. Viser det sig, at du har behov for særlig hjælp, vil matematikvejlederen kontakte dig. Er du herefter interesseret i at få hjælp, kan du igennem en række konsultationer i løbet af året blive guidet i den rigtige retning. Den bagvedliggende idé er altså at støtte dig i at hjælpe dig selv med at få den grundlæggende matematik til at falde bedre på plads, så al den nye matematik, der skal læres i gymnasiet, kan bygges ovenpå.

Hvis matematikvejlederen ikke har kontaktet dig efter opstart af studieretningerne, men du alligevel gerne vil snakke dine matematikudfordringer igennem, er du velkommen til i første omgang at kontakte din teamlærer eller matematiklærer for derefter at tage en snak med matematikvejlederen.