Studie-
vejledning

Hvad kan jeg bruge studievejlederen til?

Alle skolens klasser har deres egen studievejleder. Studievejlederens arbejde er at hjælpe dig med at gennemføre gymnasiet – eller finde gode alternativer.

Som elev kan du altid få en personlig samtale, hvis du har brug for hjælp og støtte i en svær situation.

Studievejlederen har tavshedspligt.

I særlige tilfælde kan du få psykologhjælp til personlige problemer. Studievejlederen har mulighed for at henvise til gymnasiepsykologer. Studievejlederne tilbyder også eksamenstræning for dig, hvis du lider af slem eksamensangst. Desuden er der mulighed for at få en mentor tilknyttet, en støtteperson, som kan hjælpe med at få hverdagen til at fungere.
Studievejlederne har også et tæt samarbejde med tutorerne i forbindelse med arrangementer i løbet af 1.g.

Hvem er studievejlederne 2023/24?

Studievejlederne er :
Vibeke Højby Marxen (VH, tlf. 28934489) – 1a, 1c, 2a, 2b, 3y, 3v
Marie-Louise Seerup (ML, tlf. 25141783) – 1y, 1v, 2c, 2z, 3a, 3b, 3c
Hanne Blicher (HB, tlf. 2991861) – 1b, 1x, 2v, 2x, 3z, 3x

Hvornår kan studievejlederne træffes?

Elever kan se træffetiderne på Lectio.

Hvordan ser årsplanen for studievejledningen ud?

1g

August: Introduktion (hvad er studievejledningen, overgang fra folkeskole til gymnasium, forventninger, krav, mindset, klassekultur, etc.)
September: Hyttetur
September: Smagedage, karrieredag
Oktober: Studieretningsorientering, afklaringssamtaler, studieretningsvalg
November: Studieretningsopstart
November/december: Indslusningssamtaler
Januar: Valgfagsorientering
Februar: Rådgivningsmøder, forældrekonsultation
April/maj: Eksamensorientering
Juni: Rådgivningsmøder

2g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Opfølgning på 1. skoleår og målsætning for 2.g
November: Rådgivningsmøder
Marts: Rådgivningsmøder
Juni: Rådgivningsmøder

+ diverse vejledningsaktiviteter i samarbejde med Studievalg Danmark

3g

August: Undervisningsforløb for tutorer
September: Tilmelding til Studiepraktik
Oktober: Studiepraktik (ons-fre i uge 43)
November: Rådgivningsmøder
Marts: Rådgivningsmøder
Marts: ”Workshop – ansøgning til uddannelser i kvote 2” (Studievalg Danmark). Tilmelding nødvendig.
April: “Sådan søger du – sådan bliver du optaget” (Studievalg Danmark).
Juni: Rådgivningsmøder

Derudover er der Åbent Hus for kommende elever i januar og tilbud om studiekreds “Grib ordet!” i efteråret (om strategier for at komme mere på banen i timerne) og “Eksamenstræning” i april/maj.

Besøg på Vestfyns Gymnasium

Der er tre forskellige muligheder for dig, som går i 8., 9. eller 10. klasse.

Kort besøg

Kom på et kort besøg og få en rundvisning og måske en snak med en studievejleder. Hvis du vil se skolen og mærke stemningen, så ring på 63 72 74 00 og aftal et møde.

Introkursus

I foråret i 8. klasse skal du på introkursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Du kommer til at opleve at være VG-elev i to dage sammen med de andre 8. klasse-elever, der har meldt sig. På den måde danner du dig et indtryk af hverdagen her og kan sammenholde dine oplevelser med, hvad du ellers læser og hører om skolen. Du møder også nogle 1.g-elever og en studievejleder, som fortæller om hverdagen på skolen.

Brobygning

I 9. klasse kan du komme i brobygning i tre dage, hvis du ikke er afklaret med dit valg af ungdomsuddannelse. I 10. klasse skal du i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser.

Brobyggerne bliver undervist af gymnasiets lærere. I vil som klasse blive præsenteret for mange slags arbejdsformer, fx klasseundervisning og gruppearbejde, og for både kendte og ukendte fag. I vil snakke med 1.g-elever om overgangen til gymnasiet, og en studievejleder vil gennemgå gymnasiets struktur og studieretninger.

Hvis du er interesseret i enten introkurser eller brobygning, skal du henvende dig til din klasselærer eller til UUO-vejlederen på din egen skole. Alle gymnasier er med i de to besøgsordninger, så selv om du måske ikke kan komme på besøg på det gymnasium, hvor du helst vil hen, vil du alligevel kunne få et indtryk af stx generelt.