GDPR
- Ansøgere, elever og forældre

GDPR rettet mod ansøgere og elever samt forældre

GDPR – personsdataforordningen, indsigtsret mv. til personlige oplysninger

Som ansøger til optagelse på Vestfyns Gymnasium modtager Vestfyns Gymnasium personlige oplysningerne om dig fra Optagelse.dk og KUI-vejledere. Disse oplysninger behandles efter samme retningslinjer som personlige oplysningerne for elever på Vestfyns Gymnasium, som beskrevet herunder.

Når man bliver elev på Vestfyns Gymnasium får skolen personlige oplysninger; for eksempel navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger – for eksempel om elevens helbred. Vestfyns Gymnasium kan ikke optage eleven uden disse personlige oplysninger. Men vi skal følge reglerne i persondataloven og EUs forordning, som giver elev og forældre rettigheder i den forbindelse. Skolen følger efter bedste evne reglerne og bruger den sunde fornuft i vores håndtering af de personlige oplysninger – for eksempel vedrørende indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse. Persondataloven gælder både for børn og voksne; normalt er det den, der har forældremyndigheden, der varetager et barns rettigheder efter loven.

Efter persondataloven har elev og værge som udgangspunkt ret til at:

• bede om indsigt i de personlige oplysninger, skolen opbevarer om eleven
• gøre indsigelse mod, at oplysningerne opbevares og anvendes
• bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med loven.

Skolen har pligt til at tage stilling til en sådan anmodning. Man kan læse mere om Vestfyns Gymnasiums persondatapolitik her og på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk.

 

Vejledning om it-sikkerhed for elever på Vestfyns Gymnasium
IT-Center Fyn sørger for at sikkerheden på skolens netværk er højt, gennem en opdateret firewall mellem skolens net og Internettet. Alle brugere godkendes i en brugerdatabase før de får adgang til netværket. Der foretages daglig backup af Onedrive. Men sikkerheden er ikke større end at den kan brydes hos den enkelte bruger.

Derfor skal du være opmærksom på følgende:

• Fortæl aldrig dit password til andre. Hvis du mener at nogen kender dit password, skal du ændre det til et nyt. Brug et komplekst password, som du ikke bruger privat til fx Facebook eller AppleID. Hvis du har overgivet dit password til din lokale It-supporter, bør du efterfølgende ændre dit password.
• Sørg for at andre ikke kigger, når du taster dit password ind. Vend dig væk, når andre, f.eks. din lærer, taster deres password ind.
• Sørg for at opdatere din PC, og have installeret beskyttelsesprogrammer mod virus, hackere og lign.
• Pas på med at bruge fremmede USB nøgler. De kan indeholde virus, malware og lign. Bed hellere om at få tilsendt filer på e-mail. Brug ikke USB nøgler som sikkerhedsbackup.
• Husk at låse din skærm når du går fra din PC også selv om det kun er for en kort periode. På en Windows PC trykker du ’Windows knap + L’. For MacBooks kan der benyttes ”Aktive hjørner” der indstilles til ”Lås Skærm”
• Vær meget opmærksom, når din PC er tilsluttet de elektroniske tavler. Åbn aldrig din postkasse, eller andet, der kan indeholde følsomme oplysninger, mens tavlen er tilsluttet, og vær påpasselig ved indtastning af koder.
• Lad være med at åbne og svare på e-mails med ukendt eller mistænkeligt indhold og afsender. Slet i stedet e-mailen eller kontakt IT-supporten. Lær dit spamfilter at kende.
• Sørg altid for at lave backup af værdifulde data på din PC eller tablet. Data på defekt udstyr kan være umulige at gendanne. Hvis du gemmer i skyen, f.eks. på Onedrive under skolens Office 365, har du automatisk backup, men det er altid en god idé at have en ekstern harddisk, hvor du med mellemrum foretager backup.
• Forhold dig kritisk til de netsteder du besøger. Lad være med at installere ukendte programmer på din PC.
• Tænk over hvad du deler, både på skolens platforme og de sociale medier. Vis respekt, og husk at straffeloven forbyder personangreb, trusler og deling af krænkende materiale på internettet.
• Lån ikke din PC ud til andre, da login informationer kan være lagret på PC’en, og hjælp ikke andre ved at logge på netværket på deres PC. Låneren kan dermed få mulighed for at tilgå personlige data, systemer og andre data de ikke har ret til.
• Vær sikker på at din PC er velfungerende og opdateret op mod eksamen, så du f.eks. kan gemme i pdf, og bruge faglige programmer. Du kan ikke forvente at kunne låne udstyr til eksamen.
• Vær opmærksom på om du gemmer Onenote filer i din Office 365 konto hos skolen eller din private konto, og sørg for at computeren synkroniserer til skyen. Husk at overføre dine filer fra skolens Office 365 konto til egen harddisk/konto inden du færdiggør din uddannelse på Vestfyns Gymnasium.

Og som i alle andre af livets forhold – brug din sunde fornuft og spørg andre, hvis du er i tvivl!