Hvad kan jeg blive med en STX?

STX er den ungdomsuddannelse, som giver flest muligheder!

Det er umuligt at give dig et fuldstændigt overblik over adgangskrav og uddannelsesmuligheder, men det kan du bl.a. undersøge ved at bruge uddannelsesguiden eller adgangskortet på www.ug.dk. Når du er startet på VG, vil vi sammen med vores samarbejdspartner, Studievalg Danmark, hjælpe dig med at kigge ind i fremtiden og kvalificere dit valg af studieretning.

Vores elever bliver sygeplejersker, pædagoger, lærere, politibetjente, læger, arkitekter, jurister, fysioterapeuter, journalister, bygningskonstruktører og meget andet.

En almen studentereksamen kvalificerer dig til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Her kan du se nogle af de uddannelser, som en STX giver adgang til.

Lange videregående uddannelser:

 • Sundhedsvidenskabelige uddannelser f.eks. medicin, farmaceut, humanbiologi og kiropraktor.
 • Naturvidenskabelige uddannelser f.eks. fysik, kemi, biologi, nanoscience og datalogi.
 • Samfundsvidenskabelige uddannelser f.eks. statskundskab, virksomhedsledelse, jura og international business and politics.
 • Humanistiske uddannelser f.eks. sprog, æstetik og kultur, antropologi og medievidenskab.
 • Teknisk videnskabelige uddannelser f.eks. civilingeniøruddannelserne og it-uddannelser.

Mellemlange videregående uddannelser (professionsbachelor):

 • Det medie- og kommunikationsfaglige område f.eks. journalist, medieproduktion og grafisk kommunikation.
 • Det pædagogiske område f.eks. lærer, pædagog og natur- og kulturformidling.
 • Det samfundsfaglige område f.eks. socialrådgiver og professionsbachelor i offentlig administration.
 • Det tekniske område f.eks. diplomingeniør, bygningskonstruktør og skov- og landskabsingeniør.
 • Det sundhedsfaglige område f.eks. fysioterapeut, bioanalytiker, jordemoder og radiograf.

Korte videregående uddannelser:

 • Erhvervsakademiuddannelserne f.eks. produktionsteknolog, laborant, datamatiker og multimediedesigner.

Adgangsgivende fag og niveauer på VG

De mest adgangsgivende studieretninger er Matematik A, Fysik B, Kemi B og Biotek A, Matematik A, Fysik B.
De to enkeltfag, som flest videregående uddannelser stiller som adgangskrav, er matematik B og engelsk A. Disse to niveauer kan fås i alle VGs studieretninger.

Hvad bliver eleverne fra VG?

De bliver først og fremmest færdige! Dvs. de gennemfører STX. 88% af de elever, som starter på VG, bliver også studenter fra VG. Landsgennemsnittet er 80 %.
De bliver til noget: 72% starter på en videregående uddannelse to år efter studentereksamen, og de gennemfører. Landsgennemsnittet er 70%.

Hvad bliver du?

Det spørgsmål er nok svært at svare på allerede nu, men vores bedste råd er:

Vælg uddannelse med hjertet

Når du vælger ungdomsuddannelse, træffer du et valg, som har betydning for din fremtid. Derfor er det vigtigt, at du mærker efter, hvad du egentlig gerne vil og vælger med hjertet.