Inter­nationalt

VG møder verden – verden møder VG

Kendskab til andre kulturer er en del af din almene dannelse. At se andre måder at leve, organisere og prioritere på kan inspirere dig til at tænke nyt. Du kan styrke og bevidstgøre din egen nationale identitet, og så fremmer internationale kontakter tolerance og modvirker fordomme.

Et ophold i udlandet – af kortere eller længere varighed – er en uddannelsesmæssig erfaring, som både giver dig selvrefleksion og forståelse af andres situation og livsopfattelse. Når du opholder dig i et andet land, får du viden, konkret erfaring og nogle oplevelser, som du ikke kan få gennem medier eller den almindelige undervisning. Derfor forbereder vi dig på at indgå i et globalt samfund gennem samarbejde med andre lande.

Et særlig nært samarbejde har VG med sine venskabsgymnasier i Preetz (Tyskland), Bressuire (Frankrig) og Sevilla (Spanien).

MÅL (Visionsmål)

Gennem det internationale samarbejde er målet, at eleverne:

 • styrker deres internationale forståelse
 • får en bevidsthed om og en respekt for andre

….og med den bagage er klar til at møde en global verden og få interkulturel kompetence.

For på kvalificeret måde at kunne deltage i internationalt samarbejde skal eleverne:

 • kunne flere fremmedsprog
 • have viden om og respekt for egen kultur og andre kulturer
 • være høflige, imødekommende og kunne tage initiativer i samværet med andre
 • udvikle evnen til samarbejde, udveksle erfaringer, give og modtage viden.

HVORDAN

 • skolen tager aktivt del i internationalt samarbejde
 • skolen skaber kontakt til andre skoler i udlandet
 • gæstelærere besøger og underviser på skolen
 • skolen deltager i internationale undervisningsprojekter på tværs af grænser
 • skolen integrerer det internationale aspekt i den daglige undervisning
 • skolen modtager grupper af lærere og elever, som kan deltage i skolens hverdag og undervisning og på den måde bidrage til udvikling af skolen.

PRAKSIS

 • Mulighed for særligt dygtige elever i 2g for udvekslingsophold i Preetz, Sevilla og Bressuire
 • Gensidige lærer- og elevbesøg i hhv. Preetz, Sevilla og Bressuire
 • Evt. samarbejdsprojekter med andre skoler i udlandet
 • Faglige studieture i 2g
 • Ekskursioner for 3g sprogvalghold med fokus på sprog og kultur
 • Skolegang på VG for udvekslingsselever fra mange forskellige lande
 • VG’s internationale udvalg er paraplyorganisation for skolens internationale aktiviteter.

EVALUERING

Alle udvekslingsprojekter evalueres.
Løbende tilbagemelding på PR-møder og information på VG’s hjemmeside om igangværende aktiviteter.