Comenius

Comenius

Comenius-programmet hører under den statslige styrelse, CIRIUS, der har som mål at fremme internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer på alle niveauer. Programmet er opkaldt efter tjekken Ján Amos Comenius (1592-1670). Han var præst, forfatter og lærer, og satte fred og mellemfolkelig forståelse i højsædet. Han mente, at uddannelse var vejen til disse mål.

VG har under Comenius-programmet deltaget i to såkaldte skolepartnerskaber, hvor børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge tilskud til 2-3 årige samarbejder med udenlandske partnere.

Grundstammen i samarbejdet har for VG’s vedkommende været et gymnasium i den franske Loire-dal, Lycée Saint-Joseph i Bressuire, og Geschwister Scholl-Gymnasium i Sondershausen i Thüringen, tidligere DDR. Senere kom der et spansk gymnasium til, nemlig I.E.S. Joan Mercader i Igualada, der ligger ca. tres kilometer fra Barcelona. I det første projekt deltog også et rumænsk gymnasium fra Timisoara.

Comeniusprojekter

I årene 2001-2004 deltog VG i et projekt med den meget brede overskrift Natur og kultur. Omsat til daglig praksis betød det, at vi det første år præsenterede os selv – for hinanden: skolemæssigt, geografisk & kulturelt. Det følgende år kortlagde vi lokalområdets ressourcer og miljømæssige problemer. Og det sidste år forpligtede vi os til at finde løsningsforslag og handlingsstrategier til afhjælpning af ovennævnte problemer.

Projektet blev afsluttet under en Europæisk uge i Bressuire med deltagelse af lærere og elever fra alle deltagerlande. I løbet af de tre år udveksledes ideer og resultater elektronisk, men det skete især på de projektmøder, der blev afholdt hvert år på skiftende sted med deltagelse af elever og lærere fra alle lande. I forbindelse med projektet deltog klasser på udvekslingsbesøg på partnerskolerne, ligesom også lærere var på udveksling.

I perioden 2006-2008 deltog VG med de samme skoler i endnu et projekt. Denne gang inspireret af 400året for Cervantes’ roman Don Quijote i 2005 og med det mål at udbrede kendskabet til værket, dog også med mulighed for frit at omsætte det historiske, geografiske og kunstneriske indhold.
Projektets titel var Don Quijotes tidsrejse i kongeriget Comenius, hvilket indikerede, at eleverne i løbet af projektets første år skulle beskæftige sig med historiske begivenheder i deres eget land og i de øvrige deltagerlande, det næste år skaffe sig indblik i aktuelle problemstillinger i vores egen tid og endelig det tredje år komme med deres bud på fremtidens samfund.

Der blev arbejdet med Don Quijote på mange niveauer og på mange sprog, og højdepunktet var igen et afsluttende møde for alle deltagerlande i Bressuire i marts 2008, hvor hvert land opførte sin fortolkning af værket i form af en dramatiseret scene.

Skoleåret 2011 startede VG og gymnasierne i Bressuire og Sevilla et tredje Comeniusprojekt med titlen National identitet versus europæisk identitet. Eleverne havde til opgave at undersøge, hvordan det var at være ung i deltagerlandene på forældrenes og bedsteforældrenes tid og på den baggrund finde frem til, om de unge i dag i forhold til tidligere generationers unge har en fælles europæisk ungdomskultur. Deres konklusion var:
“We have realized that each country has its own national identity but also a common youth culture which has been reflected in many of the social activities during the project. Our cultural horizon has, so to say, been widened due to the face-to-face meetings in France, Denmark and Spain”
Projektet blev afsluttet i skoleåret 2013 og har sin egen hjemmeside: http://sites.google.com/site/comeniusdkspfr/