Udveksling med Tyskland

Udveksling med Tyskland

Om Friedrich-Schiller-Gymnasium – VG’s venskabsgymnasium i Preetz

Partnerskabet mellem VG og Friedrich-Schiller-Gymnasium i Preetz tog sin begyndelse i 1985 på initiativ af det daværende Fyns Amt.
Lige siden har lærere og elever fra de to skoler gensidigt besøgt hinanden. I 1994 afholdt vi et ”Europaseminar” med deltagelse af både lærere og udarbejdede forslag til en udvekslingsordning mellem vore to skoler. Ordningen blev godkendt af Undervisningsministeriet i 1995.
Udveklingsophold i Preetz er et tilbud til særligt dygtige tyskelever i 2g.
Opholdet varer 6 uger og er placeret fra starten af november til midt i december. Eleverne er i denne periode indkvarteret i private familier, mens de går i skole på Friedrich-Schiller-Gymnasium.
Ca. 1½ måned før eleverne skal af sted, begynder de sammen med VG’s kontaktlærer til Preetz at forberede sig på de praktiske forhold i forbindelse med udvekslingen.
Eleverne er selv ansvarlige for at tilegne sig det stof, der gennemgås på VG, mens de er i Preetz og skal derfor selv sørge for at aftale med lærerne i de forskellige fag, hvad der skal arbejdes med.
Det er en stor udfordring for eleverne at opleve en anden (skole)kultur samtidig med, at de på egen hånd skal tilegne sig det stof, klassekammeraterne får gennemgået hjemme på VG. Ved at hænge i, lykkes det. Udover det faglige udbytte og udvikling af interkulturel kompetence giver opholdet oplevelser og venskaber for livet.
Elever fra Friedrich-Schiller-Gymnasium har mulighed for at komme på udvekslingsophold på VG de sidste 3 – 4 uger før efterårsferien. De indkvarteres ligeledes i private familier, så vidt muligt sådan, at de tyske elever bor hos danske VG-elever, der efterfølgende skal til Preetz.
Preetz ligger ca. 15 km syd for Kiel. Byen har godt 15.000 indbyggere.
Friedrich-Schiller-Gymnasium er ligesom VG et oplandsgymnasium med ca. 1000 elever.

Se mere på Friedrich-Schiller-Gymnasiums hjemmeside:
http://www.fsg-preetz.de/