Elevtrivsel

Nøgletal for Vestfyns Gymnasium, herunder karaktergennemsnit, elevtrivsel, afbrydelse af uddannelse, fortsættelse til videregående uddannelse, nystartede elever, elever i alt og studieretningers hovedområder kan foldes ud vha. følgende link til Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik her:
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/433006_stx.aspx/

Nedenfor findes nøgletal for elevernes trivsel (tallene kan også findes vha. ovenstående link):