Værdier og vision

Værdier

Hvad bygger vi på?

 • dialog
 • nærhed
 • ansvarlighed
 • engagement
 • udfordring

Mission

Vores kerneopgave er uddannelse af elever til den almene studentereksamen (stx). Skolen tilbyder uddannelsen til unge i Assens Kommune, den sydvestlige del af Odense Kommune og andre nærliggende områder.

Overordnet vision

Vestfyns Gymnasium skal fortsat være Vestfyns foretrukne almene gymnasium med et godt omdømme i forhold til undervisning, trivsel og fysiske rammer. Vi skal således vedligeholde og udvikle skolens bærende værdier. For at kunne leve op til målet har vi valgt at satse på følgende tre visioner:

 • VG som kulturskabende skole
 • VG som dannende skole 
 • VG som faglig skole

De tre visioner hænger tæt sammen, hvilket er det karakteristiske for vores DNA. De spiller ligeledes en vigtig rolle i VGs lokale og internationale samarbejde og udsyn.

De tre visioner

VG som kulturskabende skole

 • Vi vil vedligeholde og styrke VG-værdierne: nærhed, tillid, rummelighed, dialog, engagement, ansvarlighed
 • Vi vil fastholde og udvikle VG-traditioner
 • Vi vil fastholde og udvikle høj elevtrivsel og medarbejdertrivsel
 • Vi vil fortsat have fokus på videreudvikling af vore gode fysiske rammer
 • Vi vil fortsat være en veldrevet skole
 • Vi vil fortsat være synlig og attraktiv gennem dannende og faglig udfoldelse.

VG som dannende skole

 • Vi vil fremme det livsduelige og hele menneske
 • Vi vil fremme elevernes nysgerrighed og entusiasme
 • Vi vil fremme elevernes kritiske sans
 • Vi vil skærpe elevernes bevidsthed om deres digitale liv
 • Vi vil fremme bæredygtig tankegang og grønne initiativer.

VG som faglig skole

 • Vi vil udfolde alle elevers faglige potentialer
 • Vi vil fremme elevernes evne til fordybelse og koncentration
 • Vi vil fremme fælles ansvarlighed for undervisningen i et trygt læringsmiljø
 • Vi vil fremme initiativer til undervisningens udvikling
 • Vi vil fremme relationer til eksterne interessenter
 • Vi vil sikre lærernes fortsatte faglige og pædagogiske kvalifikationer.

Se mere i vision og strategiplan