Om STX

STX-uddannelsen er bygget af to forløb. Først skal du gennem grundforløbet, der varer ca. tre måneder, og dernæst studieretningsforløbet.

Grundforløb

Gymnasiet begynder med et kortere grundforløb, der fungerer som introduktion til gymnasiets arbejdsformer og fag. Du starter her med nogle obligatoriske fag – og nogle tværfaglige forløb:

 • Almen Sprogforståelse, som udgør en fælles basis for arbejdet med sprogfagene i gymnasiet
 • Naturvidenskabeligt grundforløb, som er en introduktion til naturfaglig tankegang og arbejdsmetoder.

Når du slutter grundforløbet, skal du foretage det endelige valg af studieretning.

Studieretning

Efter det kortere grundforløb foregår resten af tiden på din studieretning.
En studieretning er tonet i en bestemt retning (fx samfundsfaglig, sproglig, naturvidenskabelig) gennem studieretningsfagene, der står centralt i studieretningen. Undervisningen i de obligatoriske fag foregår også i studieretningen (din klasse), så der bliver bedre mulighed for samspil mellem flere fag.
Der er i hver studieretning 2-3 studieretningsfag, som kan være på både A og B-niveau, dog er der altid mindst ét studieretningsfag på A-niveau.

Valgfag

Det vigtigste faglige valg, du træffer, er valg af studieretning. Men der er også plads til et antal individuelle valgfag. Det er her, du har mulighed for at sætte et personligt præg på din fagrække. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige begrænsninger på dine valgmuligheder både mht hvilke fag, du kan vælge og på hvilket niveau. Afhængig af studieretning har du mulighed for 2-3 valgfag.

De obligatoriske fag

De obligatoriske fag skal du have uanset hvilken studieretning, du vælger.

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog B/A
 • Matematik B (C på studieretninger med tre fremmedsprog)
 • Idræt C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C
 • Samfundsfag C
 • Fysik C
 • Biologi C
 • Kemi C (kan erstattes af Latin C på sproglige studieretninger)
 • Kunstnerisk fag C (musik, drama eller billedkunst)
 • Naturvidenskabeligt fag B (ikke påkrævet på studieretninger med tre fremmedsprog)
 • Almen sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb

Niveauer

Fagene er på hhv. A, B, og C-niveau.
A-niveau er et 3-årigt fag, B-niveau et 2-årigt fag og C-niveau et 1-årigt fag.
Eneste undtagelse er idræt C, som du har alle tre år.

Prøver

En studentereksamen består af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag + 10 eksamener.
Dog er der den regel, at du får en ekstra eksamen for hvert ekstra A-niveaufag, du har. Dvs. elever med 5 A-niveaufag har 11 eksamener.

 • Alle skal til eksamen i SRP.
 • Alle skal til eksamen i skriftlig dansk.
 • De otte øvrige prøver udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år.
 • Alle skal have mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.
 • For A-niveaufag, hvor der er mulighed for både mundtlig og skriftlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), udtrækkes altid mindst én af dem.