Tutorer

VGs tutorer – giver alle nye elever en god velkomst!

Som ny elev bliver du mødt af dine tutorer. Tutorer er 2. og 3.g-elever, som ansøger om at blive en del af modtagelsen og introduktionsforløbet. Til hver klasse er der tilknyttet fire tutorer.

Tutorerne er bl.a. med på 1.g-ernes hyttetur i begyndelsen af skoleåret, studievejledernes introduktion til lektielæsning og arbejdsvaner og det første forældremøde. De er også involveret, når de endelige studieretninger er etableret og i forbindelse med eksamensorientering.
Tutorerne giver dig en tryg ramme, som gør overgangen til gymnasiet lettere, og som giver dig en bedre mulighed for at komme godt i gang på VG. Tutorerne ved, hvordan det er at gå i gymnasiet og har stillet de samme spørgsmål som dig. Og hvis de ikke selv kan svare, hjælper de dig med at finde en, der kan.