24 nov

På grund af barsel mangler vi på Vestfyns Gymnasium en vikar til at læse en fuldtidsstilling i fagene matematik og fysik. Start 1. januar 2023 og det løber skoleåret ud.

Ansøgere skal i ansøgningen på Gymnasiejob.dk angive, om de har pædagogikum eller ej. Ansøgninger accepteres kun via Gymnasiejob.dk

Vestfyns Gymnasium er et mellemstort alment gymnasium med 20 stx-klasser, ca. 530 elever og godt 50 ansatte. Skolen er veldrevet med en sund økonomi. Skolen ligger i Glamsbjerg 22 km fra Odense. Vestfyns Gymnasium indgår som selvstændig institution i et campus med Handelsgymnasiet Vestfyn og Assens kommunes 10. kl. center. Skolen har et meget stort opland dækkende Vestfyn og det sydvestlige Odense. Vestfyns Gymnasium indgår i et tæt samarbejde med de øvrige gymnasier på Fyn, bl.a. om pædagogisk udvikling og IT.

Vestfyns Gymnasium har til huse i flotte inspirerende bygninger fra 2014. Arkitekturen er udformet efter skolens værdier, udfordring, engagement, nærhed, ansvarlighed og dialog. De fysiske rammer giver optimale muligheder for en innovativ udvikling af pædagogikken, som kan løfte den enkelte elevs læring uanset baggrund, og som kan fremme skolens dannelse af eleverne i og uden for undervisningen.

Vi kan tilbyde:

 • en skole karakteriseret ved en sjælden kombination af høj elevtrivsel og høj faglighed
 • en seriøs og engageret elevgruppe
 • et kollegialt samarbejde med gensidig inspiration
 • en fremtidsrettet skole, der giver plads til dine initiativer
 • et godt, uformelt miljø med snak, humor og sociale aktiviteter
 • tætte forbindelser i øjenhøjde mellem ledelse, lærere og elever
 • fælles og individuelle efteruddannelsesaktiviteter

Vi forventer, at du:

 • er optaget af dine fag og af at formidle din store viden til forskellige elevgrupper
 • har lyst til pædagogisk nytænkning og til at fastholde skolens fagligt stærke position
 • kan lide at arbejde med unge mennesker
 • har lyst og evne til at samarbejde med kolleger om fælles projekter
 • trives godt i en organisation præget af en direkte, men venlig omgangsform

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Søren Hjelholt Hansen (Tlf: 31 79 78 89). Besøg også skolen på www.vestfyns-gym.dk

Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. december kl.10. Ansøgninger accepteres kun via gymnasiejob.dk

Samtaler føres løbende, forventeligt primært i ugerne 49 og 50.

Ved ansøgning har man indvilget i, at ansøgninger opbevares indtil 1. august 2023.

Søg vha. linket:
https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/66171